The Glasgow Farm

425 Farm Acres | 411 Crop Acres | Saline County, Missouri

Farm Tour | September 12, 2018 | 3 Minutes